Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HUỲNH ? ? (Hai)-

Tên đầy đủ
HUỲNH ? ? (Hai)
Tên lót
?
Tên chính
?
Họ chính
HUỲNH
Anh em sinh raHUỲNH NHẬT TIẾN (Tư)
khoảng 2012 (Nhâm Thìn)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
Gia đình của cha với NGUYỄN THANH AN - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Anh em khác mẹ
15 niên
Anh em khác mẹ