Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

BÙI VĂN LỰA-

Tên đầy đủ
BÙI VĂN LỰA
Tên lót
VĂN
Tên chính
LỰA
Họ chính
BÙI
Kết hônNGUYỄN THỊ SÁUXem gia đình này

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Anh em
Bản thân
Chị em
Gia đình với NGUYỄN THỊ SÁU - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn: