Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRẦN BÌNH TRỌNG (Hai)Tuổi đời: 24 niên1996-

Tên đầy đủ
TRẦN BÌNH TRỌNG (Hai)
Tên lót
BÌNH
Tên chính
TRỌNG
Họ chính
TRẦN
Sinh nhật 1996 (Bính Tý) 30 32

Ông ngoại qua đời HỮU HƯỚT
27 tháng 05 2008 (Nhầm ngày Hăm Ba tháng Tư năm Mậu Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 203 ngày ứng với ngày 15 tháng 05 năm 2020) (lúc 12 tuổi)

Bà ngoại qua đờiTRẦN THỊ NÕN (Tám)
23 tháng 02 2016 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Giêng năm Bính Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 299 ngày ứng với ngày 09 tháng 02 năm 2020) (lúc 20 tuổi)