Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRẦN BÌNH TRỌNG (Hai)Tuổi đời: 25 niên1996-

Tên đầy đủ
TRẦN BÌNH TRỌNG (Hai)
Tên lót
BÌNH
Tên chính
TRỌNG
Họ chính
TRẦN
Sinh nhật 1996 (Bính Tý) 30 32

Ông ngoại qua đời HỮU HƯỚT
27 tháng 05 2008 (Nhầm ngày Hăm Ba tháng Tư năm Mậu Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 16 ngày ứng với ngày 03 tháng 06 năm 2021) (lúc 12 tuổi)

Bà ngoại qua đờiTRẦN THỊ NÕN (Tám)
23 tháng 02 2016 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Giêng năm Bính Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 80 ngày ứng với ngày 27 tháng 02 năm 2021) (lúc 20 tuổi)