Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRẦN ĐỨC (Hai)Tuổi đời: 41 niên1980-

Tên đầy đủ
TRẦN ĐỨC (Hai)
Tên chính
ĐỨC
Họ chính
TRẦN
Sinh nhật khoảng 1980 (Canh Thân) 25 19

Chị em sinh raTRẦN THU TRANG (Ba)
khoảng 1983 (Quý Hợi) (lúc 3 tuổi)

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ NHÀNH (Ba)
4 tháng 06 2001 (Nhầm ngày Mười Ba tháng Tư năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 6 ngày ứng với ngày 24 tháng 05 năm 2021) (lúc 21 tuổi)
Ông nội qua đờiTRẦN BÌNH CANG
25 tháng 08 2004 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Bảy năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 91 ngày ứng với ngày 17 tháng 08 năm 2021) (lúc 24 tuổi)