Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Mộ HUỲNH VĂN CƯỢC

HUỲNH VĂN CƯỢC (Tám)Tuổi đời: 23 niên1940-1963

Tên đầy đủ
HUỲNH VĂN CƯỢC (Tám)
Tên lót
VĂN
Tên chính
CƯỢC
Họ chính
HUỲNH
Sinh nhật 1940 (Canh Thìn) 40 34

Kết hôn? ? ?Xem gia đình này

Anh em qua đờiHUỲNH VĂN Ý (Năm)
2 tháng 07 1940 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Năm năm Canh Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 49 ngày ứng với ngày 06 tháng 07 năm 2021)

Chị em sinh raHUỲNH THỊ MƯỜI
1944 (Giáp Thân) (lúc 4 tuổi)

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ GIÁC (Ba)
7 tháng 07 1947 (Nhầm ngày Mười Chín tháng Năm năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 41 ngày ứng với ngày 28 tháng 06 năm 2021) (lúc 7 tuổi)

Anh em sinh raHUỲNH VĂN MÓT (Mười Hai)
1949 (Kỷ Sửu) (lúc 9 tuổi)

Qua đời 10 tháng 07 1963 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Năm năm Quý Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 42 ngày ứng với ngày 29 tháng 06 năm 2021) (lúc 23 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Chị em
Chị em
Anh trai
Chị em
Anh em
Bản thân
Chị em
Em gái
Chị em
Em trai
Chị em
Gia đình với ? ? ? - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
Con gái

Đối tượng mediaMộ HUỲNH VĂN CƯỢCMộ HUỲNH VĂN CƯỢC
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 3,240 × 4,320 điểm ảnh
Cỡ tệp: 2,720 KB
Loại hình: Mồ mả