Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THỊ LY (Tư)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ LY (Tư)
Tên lót
THỊ
Tên chính
LY
Họ chính
NGUYỄN
Ông ngoại qua đờiTRẦN VĂN LẠI
22 tháng 11 2001 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Mười năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 13 ngày ứng với ngày 22 tháng 11 năm 2020)

Bà ngoại qua đờiNGUYỄN THỊ DU (Năm)
30 tháng 04 2003 (Nhầm ngày Hăm Chín tháng Ba năm Quý Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 228 ngày ứng với ngày 21 tháng 04 năm 2020)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Chị em
Bản thân
Chị em
Chị em
Anh em