Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

ĐỖ TRUNG TRỰC-

Tên đầy đủ
ĐỖ TRUNG TRỰC
Tên lót
TRUNG
Tên chính
TRỰC
Họ chính
ĐỖ
Kết hôn THỊ PHONG (Tư)Xem gia đình này