Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung NGUYỄN THỊ GIÁC

NGUYỄN THỊ GIÁC (Ba)Tuổi đời: 85 niên1862-1947

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ GIÁC (Ba)
Tên lót
THỊ
Tên chính
GIÁC
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 1862 (Nhâm Tuất)

Kết hônHUỲNH VĂN NGƯƠN (Sáu)Xem gia đình này

Con gái sinh ra
#1
HUỲNH THỊ HUYỆN (Hai)
khóm 6, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.361788 Kinh độ (Lon): E105.087949

Con gái sinh ra
#2
HUỲNH THỊ SỬ (Ba)
khóm 6, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.361788 Kinh độ (Lon): E105.087949

Con trai sinh ra
#3
HUỲNH VĂN ĐỔNG (Năm)
khóm 6, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.361788 Kinh độ (Lon): E105.087949

Con trai sinh ra
#4
HUỲNH VĂN NHẠC (Sáu)
khóm 6, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.361788 Kinh độ (Lon): E105.087949

Con gái sinh ra
#5
HUỲNH THỊ CA (Bảy)
khóm 6, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.361788 Kinh độ (Lon): E105.087949

Con trai sinh ra
#6
HUỲNH VÕ THUẬN (Tám)
khóm 6, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.361788 Kinh độ (Lon): E105.087949

Con trai sinh ra
#7
HUỲNH VĂN XẢO (Chín)
khóm 6, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.361788 Kinh độ (Lon): E105.087949

Con gái sinh ra
#8
HUỲNH THỊ SUNG (Mười Một)
khóm 6, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.361788 Kinh độ (Lon): E105.087949

Anh em sinh raNGUYỄN HUỲNH DIÊU
1865 (Ất Sửu) (lúc 3 tuổi)

Chị em sinh raNGUYỄN THỊ VỮNG (Bảy)
khoảng 1880 (Canh Thìn) (lúc 18 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350003 Kinh độ (Lon): E105.098150

Ông nội qua đờiNGUYỄN VĂN LĂNG (Ba)
khoảng 1898 (Mậu Tuất) (lúc 36 tuổi)
Con trai sinh ra
#9
HUỲNH VĂN BÚNG (Mười)
1900 (Canh Tý) (lúc 38 tuổi)

Con trai qua đờiHUỲNH VĂN XẢO (Chín)
23 tháng 09 1915 (Nhầm ngày Rằm tháng Tám năm Ất Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 136 ngày ứng với ngày 21 tháng 09 năm 2021) (lúc 53 tuổi)
khóm 6, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.361788 Kinh độ (Lon): E105.087949

Bà nội qua đời THỊ ĐẶNG
khoảng 1922 (Nhâm Tuất) (lúc 60 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#1
HUỲNH THỊ RỚT (Hai)
khoảng 1925 (Ất Sửu) (lúc 63 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#2
HUỲNH BÌNH AN (Ba)
khoảng 1927 (Đinh Mão) (lúc 65 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#3
HUỲNH VĂN Ý (Năm)
1932 (Nhâm Thân) (lúc 70 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#4
HUỲNH NGỌC DIỆP (Năm)
khoảng 1933 (Quý Dậu) (lúc 71 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#5
HUỲNH NGỌC CHÂU (Sáu)
1935 (Ất Hợi) (lúc 73 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#6
HUỲNH VĂN CƯỢC (Tám)
1940 (Canh Thìn) (lúc 78 tuổi)

Cháu nội trai qua đờiHUỲNH VĂN Ý (Năm)
2 tháng 07 1940 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Năm năm Canh Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 59 ngày ứng với ngày 06 tháng 07 năm 2021) (lúc 78 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#7
HUỲNH THỊ MƯỜI
1944 (Giáp Thân) (lúc 82 tuổi)

Qua đời 7 tháng 07 1947 (Nhầm ngày Mười Chín tháng Năm năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 51 ngày ứng với ngày 28 tháng 06 năm 2021) (lúc 85 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Chị em
Bản thân
4 niên
Em trai
Gia đình của cha với NGUYỄN THỊ PHI - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Chị em khác mẹ
Chị em khác mẹ
Gia đình với HUỲNH VĂN NGƯƠN (Sáu) - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con gái
Con gái
Con trai
Con trai
Con gái
Con trai
Con trai
Mộ Huỳnh Văn XảoHUỲNH VĂN XẢO (Chín)
Sinh nhật: khóm 6, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Qua đời: 23 tháng 09 1915khóm 6, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Con trai
Con gái

Đối tượng mediaChân dung NGUYỄN THỊ GIÁCChân dung NGUYỄN THỊ GIÁC
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 2,592 × 1,936 điểm ảnh
Cỡ tệp: 1,281 KB
Loại hình: Hình chụp
Đối tượng mediaMộ NGUYỄN THỊ GIÁCMộ NGUYỄN THỊ GIÁC
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 3,240 × 4,320 điểm ảnh
Cỡ tệp: 2,845 KB
Loại hình: Mồ mả