Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

BÙI VĂN BÊ-

Tên đầy đủ
BÙI VĂN BÊ
Tên lót
VĂN
Tên chính
Họ chính
BÙI