Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRẦN DŨNG LÂM (Ba)Tuổi đời: 34 niên1987-

Tên đầy đủ
TRẦN DŨNG LÂM (Ba)
Tên lót
DŨNG
Tên chính
LÂM
Họ chính
TRẦN
Sinh nhật 1987 (Đinh Mão) 26 24

Ông nội qua đờiTRẦN THANH LIÊM (Bảy)
11 tháng 09 2012 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Bảy năm Nhâm Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 107 ngày ứng với ngày 02 tháng 09 năm 2021) (lúc 25 tuổi)

Vĩ độ (Lat): N9.351114 Kinh độ (Lon): E105.122046