Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRẦN NHƯ HẢO (Ba)Tuổi đời: 18 niên2003-

Tên đầy đủ
TRẦN NHƯ HẢO (Ba)
Tên lót
NHƯ
Tên chính
HẢO
Họ chính
TRẦN
Sinh nhật 2003 (Quý Mùi) 27 22

Ông ngoại qua đời CHUNG NHƠN
21 tháng 06 2014 (Nhầm ngày Hăm Bốn tháng Năm năm Giáp Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 56 ngày ứng với ngày 03 tháng 07 năm 2021) (lúc 11 tuổi)

Bà ngoại qua đời THỊ KIM THOA (Ba)
29 tháng 05 2016 (Nhầm ngày Hăm Ba tháng Tư năm Bính Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 26 ngày ứng với ngày 03 tháng 06 năm 2021) (lúc 13 tuổi)