Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

? ? ?-

Tên đầy đủ
? ? ?
Tên lót
?
Tên chính
?
Họ chính
?
Kết hônNGUYỄN VĂN THỜI (Ba)Xem gia đình này

Chồng qua đờiNGUYỄN VĂN THỜI (Ba)
12 tháng 09 1972 (Nhầm ngày mùng Năm tháng Tám năm Nhâm Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 128 ngày ứng với ngày 11 tháng 09 năm 2021)

Qua đời

Gia đình với NGUYỄN VĂN THỜI (Ba) - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai
Con gái
Con gái
Con trai