Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THỊ THUMTuổi đời: 78 niên1943-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ THUM
Tên lót
THỊ
Tên chính
THUM
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 1943 (Quý Mùi)

Kết hônDIỆP VĂN ÁN (Hai)Xem gia đình này

Gia đình với DIỆP VĂN ÁN (Hai) - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai
Con trai
Con gái
Con trai
Con gái
Con gái
Con trai
Con trai
Con trai