Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

PHẠM THỊ TUYẾT NHUNG (Ba)Tuổi đời: 55 niên1966-

Tên đầy đủ
PHẠM THỊ TUYẾT NHUNG (Ba)
Tên lót
THỊ TUYẾT
Tên chính
NHUNG
Họ chính
PHẠM
Sinh nhật 1966 (Bính Ngọ) 24 20

Kết hônPHAN VĂN ĐẠTXem gia đình này

Chị em sinh raPHẠM THỊ TUYẾT MINH (Tư)
1969 (Kỷ Dậu) (lúc 3 tuổi)

Anh em sinh raPHẠM PHÚ QUỐC (Năm)
1971 (Tân Hợi) (lúc 5 tuổi)

Anh em sinh raPHẠM PHÚ CƯỜNG (Sáu)
1972 (Nhâm Tý) (lúc 6 tuổi)

Chị em sinh raPHẠM THỊ THU HIÊN (Bảy)
1978 (Mậu Ngọ) (lúc 12 tuổi)

Anh em sinh raPHẠM PHÚ HÒA (Tám)
1982 (Nhâm Tuất) (lúc 16 tuổi)

Ông nội qua đờiPHẠM VĂN VẼ (Tám)
20 tháng 11 1997 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Mười năm Đinh Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 203 ngày ứng với ngày 25 tháng 11 năm 2021) (lúc 31 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
2 niên
Bản thân
4 niên
Em gái
3 niên
Em trai
2 niên
Em trai
Gia đình của cha với ? ? VÂN - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Chị em khác mẹ
5 niên
Anh em khác mẹ
Gia đình với PHAN VĂN ĐẠT - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai
Con trai
Con trai