Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN CÔNG THÀNH (Hai)Tuổi đời: 24 niên1945-1970

Tên đầy đủ
NGUYỄN CÔNG THÀNH (Hai)
Tên lót
CÔNG
Tên chính
THÀNH
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 28 tháng 02 1945 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Giêng năm Ất Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 80 ngày ứng với ngày 27 tháng 02 năm 2021) 24 20

Anh em sinh raNGUYỄN CÔNG DANH (Ba)
1946 (Bính Tuất) (lúc 10 tháng)

Anh em sinh raNGUYỄN CÔNG PHƯỚC
1960 (Canh Tý) (lúc 14 tuổi)

Qua đời 25 tháng 02 1970 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Giêng năm Canh Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 76 ngày ứng với ngày 03 tháng 03 năm 2021) (lúc 24 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
22 tháng
Em trai
15 niên
Em trai