Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

? ? ?-

Tên đầy đủ
? ? ?
Tên lót
?
Tên chính
?
Họ chính
?
Kết hônTRÀ THỊ HUÊ (Bảy)Xem gia đình này

Qua đời

Gia đình với TRÀ THỊ HUÊ (Bảy) - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai
Con gái
Con trai
Con trai
Con gái
Con trai
Con trai