Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

PHẠM NGỌC UYÊN (Ba)Tuổi đời: 14 niên2006-

Tên đầy đủ
PHẠM NGỌC UYÊN (Ba)
Tên lót
NGỌC
Tên chính
UYÊN
Họ chính
PHẠM
Sinh nhật 9 tháng 10 2006 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Tám năm Bính Tuất - Dương lịch hiện tại còn cách 141 ngày ứng với ngày 24 tháng 09 năm 2021)22:05 32 31