Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HUỲNH THỊ NGÀI (Tư)-

Tên đầy đủ
HUỲNH THỊ NGÀI (Tư)
Tên lót
THỊ
Tên chính
NGÀI
Họ chính
HUỲNH
Kết hônNGUYỄN VĂN CHƯƠNGXem gia đình này

Anh em sinh raHUỲNH NGỌC DIỆP (Năm)
khoảng 1933 (Quý Dậu)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
3 niên
Anh em
Bản thân
Anh em
Gia đình với NGUYỄN VĂN CHƯƠNG - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con gái
Con gái
Con trai
Con gái
Con trai
Con trai