Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

? ? ?-

Tên đầy đủ
? ? ?
Tên lót
?
Tên chính
?
Họ chính
?
Kết hônNGUYỄN VĂN SƠN (Hai)Xem gia đình này

Con trai sinh ra
#1
NGUYỄN THỚI HÒA (Ba)
khoảng 1880 (Canh Thìn)

Con trai sinh ra
#2
NGUYỄN VĂN ? (Hai)

Con trai sinh ra
#3
NGUYỄN VĂN NGHIÊM (Tư)

Cháu nội gái sinh ra
#1
NGUYỄN THỊ ? (Tư)
khoảng 1902 (Nhâm Dần)

Cháu nội trai sinh ra
#2
NGUYỄN TRÍ HUỆ (Sáu)
khoảng 1907 (Đinh Mùi)

Cháu nội gái sinh ra
#3
NGUYỄN THỊ THÊU (Tám)
1911 (Tân Hợi)

Cháu nội gái qua đờiNGUYỄN THỊ ? (Tư)
24 tháng 04 1936 (Nhầm ngày mùng Bốn tháng Ba năm Bính Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 33 ngày ứng với ngày 15 tháng 04 năm 2021)

Cháu nội gái qua đờiNGUYỄN THỊ THÊU (Tám)
30 tháng 01 1949 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Giêng năm Kỷ Sửu - Dương lịch hiện tại đã qua 94 ngày ứng với ngày 13 tháng 02 năm 2021)

Con trai qua đờiNGUYỄN THỚI HÒA (Ba)
10 tháng 04 1959 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Ba năm Kỷ Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 34 ngày ứng với ngày 14 tháng 04 năm 2021)

Cháu nội trai qua đờiNGUYỄN TRÍ HUỆ (Sáu)
20 tháng 01 1962 (Nhầm ngày Rằm tháng Chạp năm Tân Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 244 ngày ứng với ngày 17 tháng 01 năm 2022)

Gia đình với NGUYỄN VĂN SƠN (Hai) - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai
Con trai
Con trai