Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN VĂN TÈO-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN TÈO
Tên lót
VĂN
Tên chính
TÈO
Họ chính
NGUYỄN
Kết hônDƯƠNG NGỌC DIỄM (Tư)Xem gia đình này