Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

BÙI THỊ ? )Năm)-

Tên đầy đủ
BÙI THỊ ? )Năm)
Tên lót
THỊ
Tên chính
?
Họ chính
BÙI
Kết hônNGUYỄN VĂN BÉXem gia đình này

Anh em sinh raBÙI VĂN ĐẲNG (Mười)
1957 (Đinh Dậu)

Ông ngoại qua đờiPHẠM VĂN TRÍ
10 tháng 01 1968 (Nhầm ngày Mười Một tháng Chạp năm Đinh Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 250 ngày ứng với ngày 13 tháng 01 năm 2022)

Bà ngoại qua đờiNGUYỄN THỊ TÂN (Sáu)
10 tháng 11 1968 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Chín năm Mậu Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 170 ngày ứng với ngày 25 tháng 10 năm 2021)

Ghi chú:
Từ trần nhằm ngày Hai Mươi tháng Chín năm Mậu Thân (Ngày Giáp Thân, tháng Quý Hợi năm Mậu Thân)
Cha qua đờiBÙI VĂN MINH
21 tháng 04 1977 (Nhầm ngày mùng Bốn tháng Ba năm Đinh Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 23 ngày ứng với ngày 15 tháng 04 năm 2021)

Mẹ qua đờiPHẠM THỊ THIỀU (Hai)
22 tháng 09 1998 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Tám năm Mậu Dần - Dương lịch hiện tại còn cách 123 ngày ứng với ngày 08 tháng 09 năm 2021)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Anh em
Chị em
Bản thân
Chị em
Chị em
Chị em
Chị em
Anh em
Chị em
Gia đình với NGUYỄN VĂN BÉ - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn: