Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN VĂN LÌ (Tư)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN LÌ (Tư)
Tên lót
VĂN
Tên chính
Họ chính
NGUYỄN
Anh em sinh raNGUYỄN VĂN CUNG (Năm)
1931 (Tân Mùi)

Cha qua đờiNGUYỄN VĂN TÁM
30 tháng 07 1939 (Nhầm ngày Mười Bốn tháng Sáu năm Kỷ Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 76 ngày ứng với ngày 23 tháng 07 năm 2021)

Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ KIỂN
5 tháng 06 1992 (Nhầm ngày mùng Năm tháng Năm năm Nhâm Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 37 ngày ứng với ngày 14 tháng 06 năm 2021)

Anh em qua đờiNGUYỄN VĂN CUNG (Năm)
11 tháng 04 2011 (Nhầm ngày mùng Chín tháng Ba năm Tân Mão - Dương lịch hiện tại đã qua 18 ngày ứng với ngày 20 tháng 04 năm 2021)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Anh em
Bản thân
Anh em