Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN KIỀU OANH (Tư)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN KIỀU OANH (Tư)
Tên lót
KIỀU
Tên chính
OANH
Họ chính
NGUYỄN
Kết hônNGUYỄN HOÀNG PHƯƠNGXem gia đình này

Ông nội qua đờiNGUYỄN VĂN PHÙNG (Chín)
22 tháng 06 1998 (Nhầm ngày Hăm Tám tháng Năm năm Mậu Dần - Dương lịch hiện tại còn cách 62 ngày ứng với ngày 07 tháng 07 năm 2021)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Anh em
Bản thân
Anh em
Anh em
Chị em
Gia đình với NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con gái
Con gái