Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HUỲNH THỊ THU HỒNG (Ba)Tuổi đời: 42 niên1979-

Tên đầy đủ
HUỲNH THỊ THU HỒNG (Ba)
Tên lót
THỊ THU
Tên chính
HỒNG
Họ chính
HUỲNH
Sinh nhật 1979 (Kỷ Mùi) 29 25

Anh em sinh raHUỲNH DUY PHƯƠNG (Tư)
1985 (Ất Sửu) (lúc 6 tuổi)

Bà nội qua đờiTĂNG THỊ CHỌN
13 tháng 09 2000 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Tám năm Canh Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 137 ngày ứng với ngày 22 tháng 09 năm 2021) (lúc 21 tuổi)

Ông nội qua đờiHUỲNH MINH INH (Hai)
9 tháng 05 2010 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Ba năm Canh Dần - Dương lịch hiện tại đã qua 1 ngày ứng với ngày 07 tháng 05 năm 2021) (lúc 31 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
4 niên
Bản thân
7 niên
Em trai