Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN PHƯƠNG ĐOAN (Hai)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN PHƯƠNG ĐOAN (Hai)
Tên lót
PHƯƠNG
Tên chính
ĐOAN
Họ chính
NGUYỄN