Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

VĂN QUỐC (Hai)-

Tên đầy đủ
VĂN QUỐC (Hai)
Tên lót
VĂN
Tên chính
QUỐC
Họ chính