Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

??? ???-

Tên đầy đủ
??? ???
Tên chính
???
Họ chính
???
Kết hônPHẠM VĂN TÍCHXem gia đình này

Con gái sinh ra
#1
PHẠM THỊ TƯỢNG (Bảy)
1915 (Ất Mão)

Con trai sinh ra
#2
PHẠM VĂN VẼ (Tám)
1917 (Đinh Tỵ)

Cháu ngoại trai sinh ra
#1
NGUYỄN HOÀNG (Hai)
13 tháng 05 1931 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Ba năm Tân Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 1 ngày ứng với ngày 07 tháng 05 năm 2021)07:30
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Ghi chú: Nhóm máu AB
Cháu ngoại trai sinh ra
#2
NGUYỄN PHƯỚC HƯNG (Ba)
13 tháng 01 1933 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Chạp năm Nhâm Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 259 ngày ứng với ngày 20 tháng 01 năm 2022)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.600638 Kinh độ (Lon): E106.533875

Cháu nội gái qua đờiNGUYỄN PHƯỚC HƯNG (Ba)
13 tháng 10 1933 (Nhầm ngày Hăm Bốn tháng Tám năm Quý Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 147 ngày ứng với ngày 30 tháng 09 năm 2021)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.600638 Kinh độ (Lon): E106.533875

Cháu ngoại gái sinh ra
#3
NGUYỄN THỊ MỸ ANH (Tư)
16 tháng 04 1934 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Ba năm Giáp Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 22 ngày ứng với ngày 14 tháng 04 năm 2021)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Cháu ngoại trai sinh ra
#4
NGUYỄN PHƯỚC LONG (Năm)
30 tháng 09 1936 (Nhầm ngày Rằm tháng Tám năm Bính Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 138 ngày ứng với ngày 21 tháng 09 năm 2021)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Cháu nội trai sinh ra
#5
PHẠM VĂN GIANG (Hai)
1938 (Mậu Dần)

Cháu ngoại gái sinh ra
#6
NGUYỄN KIM PHỤNG (Sáu)
25 tháng 02 1941 (Nhầm ngày Ba Mươi tháng Giêng năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 54 ngày ứng với ngày 13 tháng 03 năm 2021)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Ba Mươi tháng Giêng năm Tân Tỵ.
Cháu nội trai sinh ra
#7
PHẠM VĂN THẠNH (Ba)
1942 (Nhâm Ngọ)

Cháu ngoại gái sinh ra
#8
NGUYỄN KIM DUNG (Bảy)
25 tháng 03 1944 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Ba năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 23 ngày ứng với ngày 13 tháng 04 năm 2021)08:00
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Ghi chú: Sinh nhằm ngày mùng Hai tháng Ba năm Giáp Thân.
Cháu nội gái sinh ra
#9
PHẠM THỊ BƯỜN (Tư)
1945 (Ất Dậu)

Cháu ngoại gái sinh ra
#10
NGUYỄN TÂN XUÂN (Tám)
1 tháng 01 1949 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Chạp năm Mậu Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 244 ngày ứng với ngày 05 tháng 01 năm 2022)23:00
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Ghi chú: Sinh nhằm ngày mùng Ba tháng Chạp năm Mậu Tý.
Cháu ngoại trai sinh ra
#11
NGUYỄN HOÀNG PHƯỚC (Chín)
20 tháng 03 1951 (Nhầm ngày Mười Ba tháng Hai năm Tân Mão - Dương lịch hiện tại đã qua 42 ngày ứng với ngày 25 tháng 03 năm 2021)03:00
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Mười Ba tháng Hai năm Tân Mão.
Cháu ngoại trai sinh ra
#12
NGUYỄN PHƯỚC LỘC (Mười)
27 tháng 10 1953 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Chín năm Quý Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 172 ngày ứng với ngày 25 tháng 10 năm 2021)09:00
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): 106.5338750

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Hai Mươi tháng Chín năm Quý Tỵ.
Cháu ngoại gái sinh ra
#13
NGUYỄN MỸ HOA (Mười Một)
22 tháng 11 1956 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Mười năm Bính Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 203 ngày ứng với ngày 25 tháng 11 năm 2021)18:15
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Hai Mươi Mốt tháng Mười năm Bính Thân.
Cháu ngoại trai sinh ra
#14
NGUYỄN PHƯỚC HỘI (Mười Hai)
3 tháng 08 1959 (Nhầm ngày Hăm Chín tháng Sáu năm Kỷ Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 93 ngày ứng với ngày 07 tháng 08 năm 2021)08:16
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Hăm Chín tháng Sáu năm Kỷ Hợi.
Cháu nội gái sinh ra
#15
PHẠM THỊ KIM XUYẾN (Năm)
3 tháng 01 1962 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Mười Một năm Tân Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 238 ngày ứng với ngày 30 tháng 12 năm 2021)

Cháu kết hônNGUYỄN HOÀNG (Hai)NGUYỄN THỊ NGÂU (Tư)Xem gia đình này
1964 (Giáp Thìn)

Cháu nội trai qua đờiPHẠM VĂN GIANG (Hai)
2 tháng 06 1969 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Tư năm Kỷ Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 23 ngày ứng với ngày 29 tháng 05 năm 2021)

Con trai qua đờiPHẠM VĂN VẼ (Tám)
20 tháng 11 1997 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Mười năm Đinh Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 203 ngày ứng với ngày 25 tháng 11 năm 2021)

Cháu nội gái qua đờiNGUYỄN PHƯỚC LONG (Năm)
14 tháng 03 2001 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Hai năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 35 ngày ứng với ngày 01 tháng 04 năm 2021)
Địa chỉ: Số 99, đường Bạch Đằng, phường Vĩnh Thạnh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Hai Mươi tháng Hai năm Tân Tỵ (Hưởng thọ 66 tuổi)
Qua đời

Gia đình với PHẠM VĂN TÍCH - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con gái
3 niên
Con trai
PHẠM VĂN TÍCH + HUỲNH THỊ KHÁCH - Xem gia đình này
Chồng
Vợ của Chồng
Con trai của chồng
Con trai của chồng
Con gái của chồng