Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

? THỊ BỀN (Hai)-

Tên đầy đủ
? THỊ BỀN (Hai)
Tên lót
THỊ
Tên chính
BỀN
Họ chính
?
Bà ngoại qua đời THỊ GIẢNG
29 tháng 01 1939 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Chạp năm Mậu Dần - Dương lịch hiện tại còn cách 249 ngày ứng với ngày 12 tháng 01 năm 2022)

Qua đời