Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN KIM DUNG-

Tên đầy đủ
NGUYỄN KIM DUNG
Tên lót
KIM
Tên chính
DUNG
Họ chính
NGUYỄN
Kết hônNGUYỄN NGỌC QUÝ (Ba)Xem gia đình này

Gia đình với NGUYỄN NGỌC QUÝ (Ba) - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai
Con gái
NGUYỄN NGỌC QUÝ (Ba) + NGUYỄN THỊ LÂU (Hai) - Xem gia đình này
Chồng
Vợ của Chồng
Kết hôn:
Con trai của chồng
2 niên
Con trai của chồng
9 niên
Con trai của chồng
3 niên
Con gái của chồng
3 niên
Con trai của chồng
3 niên
Con trai của chồng
5 niên
Con gái của chồng
3 niên
Con trai của chồng