Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGÔ THỊ LIỄU (Ba)-

Tên đầy đủ
NGÔ THỊ LIỄU (Ba)
Tên lót
THỊ
Tên chính
LIỄU
Họ chính
NGÔ
Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Bản thân
Anh em
Anh em
Gia đình của cha với NGUYỄN THỊ BẢY - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Chị em khác mẹ
Anh em khác mẹ
Anh em khác mẹ