Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN VĂN SÂM (Ba)1886-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN SÂM (Ba)
Tên lót
VĂN
Tên chính
SÂM
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 1886 (Bính Tuất) 19 15

Kết hôn? ? ?Xem gia đình này

Chị em sinh raNGUYỄN THỊ MẸO (Mười Một)
khoảng 1903 (Quý Mão) (lúc 17 tuổi)

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ ỐC
27 tháng 05 1914 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Năm năm Giáp Dần - Dương lịch hiện tại còn cách 35 ngày ứng với ngày 12 tháng 06 năm 2021) (lúc 28 tuổi)

Ông nội qua đờiNGUYỄN VĂN QUY (Năm)
16 tháng 03 1921 (Nhầm ngày mùng Bảy tháng Hai năm Tân Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 50 ngày ứng với ngày 19 tháng 03 năm 2021) (lúc 35 tuổi)
Mẹ qua đời THỊ QUÂN
22 tháng 08 1923 (Nhầm ngày Mười Một tháng Bảy năm Quý Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 102 ngày ứng với ngày 18 tháng 08 năm 2021) (lúc 37 tuổi)

Chị em qua đờiNGUYỄN THỊ MẸO (Mười Một)
29 tháng 05 1992 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Tư năm Nhâm Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 30 ngày ứng với ngày 07 tháng 06 năm 2021) (lúc 106 tuổi)

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Chị em
Bản thân
Anh em
Anh em
Anh em
Chị em
Anh em
Anh em
Chị em
Em gái
Chị em
Gia đình với ? ? ? - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai
Con trai