Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRÀ VĂN BÀI (Sáu)-

Tên đầy đủ
TRÀ VĂN BÀI (Sáu)
Tên lót
VĂN
Tên chính
BÀI
Họ chính
TRÀ
Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Chị em
Anh em
Chị em
Bản thân