Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

? VĂN LỄ (Tư)-

Tên đầy đủ
? VĂN LỄ (Tư)
Tên lót
VĂN
Tên chính
LỄ
Họ chính
?
Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Anh em
Bản thân
Anh em
Chị em
Chị em
Anh em