Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN VĂN KIẾT (Ba)Tuổi đời: 51 niên1895-1946

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN KIẾT (Ba)
Tên lót
VĂN
Tên chính
KIẾT
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 1895 (Ất Mùi) 30 29

Kết hôn THỊ CHIÊMXem gia đình này

Chị em sinh raNGUYỄN THỊ SÔNG (Tư)
1896 (Bính Thân) (lúc 12 tháng)

Anh em sinh raNGUYỄN LƯƠNG QUANG (Năm)
1899 (Kỷ Hợi) (lúc 4 tuổi)

Vợ qua đời THỊ CHIÊM
1937 (Đinh Sửu) (lúc 42 tuổi)

Qua đời 1946 (Bính Tuất) (lúc 51 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
3 niên
Bản thân
2 niên
Em gái
4 niên
Em trai
Chị em
Gia đình với THỊ CHIÊM - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn: