Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN NGỌC CHIẾNTuổi đời: 81 niên1928-2009

Tên đầy đủ
NGUYỄN NGỌC CHIẾN
Tên lót
NGỌC
Tên chính
CHIẾN
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 1928 (Mậu Thìn)

Kết hônTRẦN THỊ XUYỂN (Sáu)Xem gia đình này

Con gái sinh ra
#1
NGUYỄN KIM KHUYẾN (Hai)
1952 (Nhâm Thìn) (lúc 24 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#1
HỨA MINH ĐẮC (Hai)
1980 (Canh Thân) (lúc 52 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#2
HỨA NHƯ Ý (Ba)
1982 (Nhâm Tuất) (lúc 54 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#3
HỨA THANH TUYỀN (Tư)
1985 (Ất Sửu) (lúc 57 tuổi)

Vợ qua đờiTRẦN THỊ XUYỂN (Sáu)
24 tháng 08 1985 (Nhầm ngày mùng Chín tháng Bảy năm Ất Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 90 ngày ứng với ngày 16 tháng 08 năm 2021) (lúc 57 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#4
HỨA VĂN RIL (Năm)
1993 (Quý Dậu) (lúc 65 tuổi)

Qua đời 25 tháng 05 2009 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Năm năm Kỷ Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 24 ngày ứng với ngày 11 tháng 06 năm 2021) (lúc 81 tuổi)