Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGÔ THỊ NA (Ba)-

Tên đầy đủ
NGÔ THỊ NA (Ba)
Tên lót
THỊ
Tên chính
NA
Họ chính
NGÔ
Kết hônNGUYỄN VĂN LÂMXem gia đình này

Ông ngoại qua đờiNGUYỄN VĂN MANG (Hai)
21 tháng 05 1994 (Nhầm ngày Mười Một tháng Tư năm Giáp Tuất - Dương lịch hiện tại còn cách 16 ngày ứng với ngày 22 tháng 05 năm 2021)

Bà ngoại qua đờiMAI THỊ BẢY
8 tháng 02 2001 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Giêng năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 68 ngày ứng với ngày 27 tháng 02 năm 2021)

Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ NẾT (Bảy)
5 tháng 01 2015 (Nhầm ngày Rằm tháng Mười Một năm Giáp Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 226 ngày ứng với ngày 18 tháng 12 năm 2021)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Bản thân
Chị em
Anh em
Chị em
Gia đình với NGUYỄN VĂN LÂM - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn: