Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

ĐOÀN MỸ KHANH (Ba)Tuổi đời: 33 niên1988-

Tên đầy đủ
ĐOÀN MỸ KHANH (Ba)
Tên lót
MỸ
Tên chính
KHANH
Họ chính
ĐOÀN
Sinh nhật 1988 (Mậu Thìn) 31 23

Bà ngoại qua đờiHUỲNH THỊ ƯỚM
9 tháng 05 2008 (Nhầm ngày mùng Năm tháng Tư năm Mậu Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 10 ngày ứng với ngày 16 tháng 05 năm 2021) (lúc 20 tuổi)

Vĩ độ (Lat): N9.350681 Kinh độ (Lon): E105.121812

Ông ngoại qua đờiTRẦN VĂN HIẾM (Ba)
30 tháng 06 2011 (Nhầm ngày Hăm Chín tháng Năm năm Tân Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 63 ngày ứng với ngày 08 tháng 07 năm 2021) (lúc 23 tuổi)

Vĩ độ (Lat): N105.121812