Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THỊ NỚI (Ba)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ NỚI (Ba)
Tên lót
THỊ
Tên chính
NỚI
Họ chính
NGUYỄN
Kết hônTRẦN VĂN MỪNGXem gia đình này

Chị em sinh raNGUYỄN THỊ NẾT (Bảy)
1951 (Tân Mão)

Ông nội qua đờiNGUYỄN VĂN MÂN (Tư)
26 tháng 03 1967 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Hai năm Đinh Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 41 ngày ứng với ngày 28 tháng 03 năm 2021)

Cha qua đờiNGUYỄN VĂN MANG (Hai)
21 tháng 05 1994 (Nhầm ngày Mười Một tháng Tư năm Giáp Tuất - Dương lịch hiện tại còn cách 14 ngày ứng với ngày 22 tháng 05 năm 2021)

Mẹ qua đờiMAI THỊ BẢY
8 tháng 02 2001 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Giêng năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 70 ngày ứng với ngày 27 tháng 02 năm 2021)

Chị em qua đờiNGUYỄN THỊ NẾT (Bảy)
5 tháng 01 2015 (Nhầm ngày Rằm tháng Mười Một năm Giáp Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 224 ngày ứng với ngày 18 tháng 12 năm 2021)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
Chị em
Chị em
Chị em
Chị em
Gia đình với TRẦN VĂN MỪNG - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn: