Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN VĂN VỮNGTuổi đời: 69 niên1952-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN VỮNG
Tên lót
VĂN
Tên chính
VỮNG
Họ chính
NGUYỄN