Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HUỲNH VĂN BÉ (Hai)Tuổi đời: 68 niên1953-

Tên đầy đủ
HUỲNH VĂN BÉ (Hai)
Tên lót
VĂN
Tên chính
Họ chính
HUỲNH
Sinh nhật 1953 (Quý Tỵ) 26 26

Anh em sinh raHUỲNH VĂN ĐẤU (Ba)
1954 (Giáp Ngọ) (lúc 12 tháng)

Anh em sinh raHUỲNH VĂN TƯ
1956 (Bính Thân) (lúc 3 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
2 niên
Em trai
3 niên
Em trai
Chị em
Anh em
Chị em
Chị em
Anh em
Chị em
Anh em
Anh em