Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN VĂN HỒ (Tư)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN HỒ (Tư)
Tên lót
VĂN
Tên chính
HỒ
Họ chính
NGUYỄN
Kết hôn? ? ?Xem gia đình này

Chị em sinh raNGUYỄN THỊ MẸO (Mười Một)
khoảng 1903 (Quý Mão)

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ ỐC
27 tháng 05 1914 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Năm năm Giáp Dần - Dương lịch hiện tại còn cách 35 ngày ứng với ngày 12 tháng 06 năm 2021)

Ông nội qua đờiNGUYỄN VĂN QUY (Năm)
16 tháng 03 1921 (Nhầm ngày mùng Bảy tháng Hai năm Tân Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 50 ngày ứng với ngày 19 tháng 03 năm 2021)
Mẹ qua đời THỊ QUÂN
22 tháng 08 1923 (Nhầm ngày Mười Một tháng Bảy năm Quý Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 102 ngày ứng với ngày 18 tháng 08 năm 2021)

Chị em qua đờiNGUYỄN THỊ MẸO (Mười Một)
29 tháng 05 1992 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Tư năm Nhâm Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 30 ngày ứng với ngày 07 tháng 06 năm 2021)

Con nuôi của con traiNGUYỄN VĂN MAI

Con nuôi: Được nhận con nuôi bởi cả cha mẹ
Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Chị em
Anh em
Bản thân
Anh em
Anh em
Chị em
Anh em
Anh em
Chị em
Chị em
Chị em
Gia đình với ? ? ? - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
NGUYỄN VĂN HỒ (Tư) + ??? ??? - Xem gia đình này
Bản thân
Con trai