Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HUỲNH THỊ MÁY (Mười Ba)-

Tên đầy đủ
HUỲNH THỊ MÁY (Mười Ba)
Tên lót
THỊ
Tên chính
MÁY
Họ chính
HUỲNH
Anh em sinh raHUỲNH VĂN CƯỢC (Tám)
khoảng 1940 (Canh Thìn)

Anh em qua đờiHUỲNH VĂN Ý (Năm)
2 tháng 07 1940 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Năm năm Canh Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 59 ngày ứng với ngày 06 tháng 07 năm 2021)

Chị em sinh raHUỲNH THỊ MƯỜI
khoảng 1944 (Giáp Thân)

Anh em sinh raHUỲNH VĂN MÓT (Mười Hai)
khoảng 1949 (Kỷ Sửu)

Anh em qua đờiHUỲNH VĂN CƯỢC (Tám)
10 tháng 07 1963 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Năm năm Quý Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 52 ngày ứng với ngày 29 tháng 06 năm 2021)

Mẹ qua đờiTRỊNH THỊ THIỆT
24 tháng 04 1995 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Ba năm Ất Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 2 ngày ứng với ngày 06 tháng 05 năm 2021)

Chị em qua đờiHUỲNH THỊ MƯỜI
21 tháng 06 2004 (Nhầm ngày mùng Bốn tháng Năm năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 36 ngày ứng với ngày 13 tháng 06 năm 2021)

Chị em qua đờiHUỲNH THỊ MƯỜI
21 tháng 06 2004 (Nhầm ngày mùng Bốn tháng Năm năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 36 ngày ứng với ngày 13 tháng 06 năm 2021)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Chị em
Chị em
Anh em
Chị em
Anh em
Anh em
Chị em
Chị em
Chị em
Anh em
Bản thân