Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

PHẠM THỊ LOAN (Ba)-

Tên đầy đủ
PHẠM THỊ LOAN (Ba)
Tên lót
THỊ
Tên chính
LOAN
Họ chính
PHẠM
Kết hônNGUYỄN VĂN MẬUXem gia đình này

Chị em sinh raPHẠM THỊ THẢO (Bảy)
1983 (Quý Hợi)

Ông ngoại qua đờiNGUYỄN VĂN PHÙNG (Chín)
22 tháng 06 1998 (Nhầm ngày Hăm Tám tháng Năm năm Mậu Dần - Dương lịch hiện tại còn cách 62 ngày ứng với ngày 07 tháng 07 năm 2021)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Bản thân
Anh em
Anh em
3 niên
Anh em
8 niên
Chị em
Gia đình với NGUYỄN VĂN MẬU - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn: