Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

? THỊ ĐẨU (Ba)-

Tên đầy đủ
? THỊ ĐẨU (Ba)
Tên lót
THỊ
Tên chính
ĐẨU
Họ chính
?
Bà ngoại qua đời THỊ GIẢNG
29 tháng 01 1939 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Chạp năm Mậu Dần - Dương lịch hiện tại còn cách 239 ngày ứng với ngày 12 tháng 01 năm 2022)

Qua đời