Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

VĂN BẠC (Sáu)-

Tên đầy đủ
VĂN BẠC (Sáu)
Tên lót
VĂN
Tên chính
BẠC
Họ chính
Không có sự việc nào cho cá nhân này.
Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Chị em
Anh em
Bản thân
Chị em
Chị em
Gia đình của mẹ với ? ? - Xem gia đình này
Cha dượng
Mẹ
Kết hôn:
Anh em khác cha