Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HỮU (Tám)Tuổi đời: 44 niên1969-2013

Tên đầy đủ
HỮU (Tám)
Tên chính
HỮU
Họ chính
Sinh nhật 1969 (Kỷ Dậu) 35 31

Kết hôn? THỊ PHONGXem gia đình này

Anh em sinh ra VĂN TUẤN (Chín)
1972 (Nhâm Tý) (lúc 3 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN CHUNG (Mười)
1973 (Quý Sửu) (lúc 4 tuổi)

Anh em sinh ra TRƯỜNG AN (Mười Một)
1976 (Bính Thìn) (lúc 7 tuổi)

Anh em sinh ra THANH ĐIỀN (Mười Hai)
1979 (Kỷ Mùi) (lúc 10 tuổi)

Bà ngoại qua đờiNGUYỄN THỊ CỰU (Bảy)
1 tháng 06 1980 (Nhầm ngày Mười Chín tháng Tư năm Canh Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 173 ngày ứng với ngày 11 tháng 05 năm 2020) (lúc 11 tuổi)

Ghi chú: (Ngày Ất Tỵ, tháng Tân Tỵ, năm Canh Thân)
Ông ngoại qua đờiTRẦN VĂN ĐÀI
14 tháng 02 1983 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Giêng năm Quý Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 279 ngày ứng với ngày 26 tháng 01 năm 2020) (lúc 14 tuổi)

Anh em qua đời HỮU THỌ (Hai)
3 tháng 12 1988 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Mười năm Mậu Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 39 ngày ứng với ngày 09 tháng 12 năm 2020) (lúc 19 tuổi)

Anh em qua đời THANH ĐIỀN (Mười Hai)
30 tháng 09 2002 (Nhầm ngày Hăm Bốn tháng Tám năm Nhâm Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 21 ngày ứng với ngày 10 tháng 10 năm 2020) (lúc 33 tuổi)

Anh em qua đời VĂN CHUNG (Mười)
13 tháng 12 2005 (Nhầm ngày Mười Ba tháng Mười Một năm Ất Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 56 ngày ứng với ngày 26 tháng 12 năm 2020) (lúc 36 tuổi)

Cha qua đời HỮU HƯỚT
27 tháng 05 2008 (Nhầm ngày Hăm Ba tháng Tư năm Mậu Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 169 ngày ứng với ngày 15 tháng 05 năm 2020) (lúc 39 tuổi)

Qua đời 25 tháng 10 2013 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Chín năm Quý Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 6 ngày ứng với ngày 06 tháng 11 năm 2020) (lúc 44 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
3 niên
Chị gái
3 niên
Chị gái
3 niên
Anh trai
3 niên
Chị gái
5 niên
Chị gái
2 niên
Bản thân
4 niên
Em trai
2 niên
Em trai
4 niên
Em trai
4 niên
Em trai
Gia đình với ? THỊ PHONG - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
Con trai