Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRẦN THỊ LIÊN (Ba)-

Tên đầy đủ
TRẦN THỊ LIÊN (Ba)
Tên lót
THỊ
Tên chính
LIÊN
Họ chính
TRẦN
Kết hônNGÔ THANH ĐỨCXem gia đình này

Ông ngoại qua đờiNGUYỄN VĂN LĂNG (Ba)
khoảng 1898 (Mậu Tuất)
Bà ngoại qua đời THỊ ĐẶNG
khoảng 1922 (Nhâm Tuất)

Anh em qua đờiTRẦN ĐOAN TRANG (Hai)
1946 (Bính Tuất)

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Bản thân
Gia đình với NGÔ THANH ĐỨC - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con gái
Con trai
Con gái
Con trai