Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HỒ VĂN HÒA-

Tên đầy đủ
HỒ VĂN HÒA
Tên lót
VĂN
Tên chính
HÒA
Họ chính
HỒ