Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN TUYẾT BĂNG (Ba)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN TUYẾT BĂNG (Ba)
Tên lót
TUYẾT
Tên chính
BĂNG
Họ chính
NGUYỄN
Ông nội qua đờiNGUYỄN VĂN HỒNG
2 tháng 05 2012 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Tư năm Nhâm Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 15 ngày ứng với ngày 23 tháng 05 năm 2021)