Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN VĂN CHỆT (Năm) (Út)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN CHỆT (Năm) (Út)
Tên lót
VĂN
Tên chính
CHỆT
Họ chính
NGUYỄN
Cha qua đờiNGUYỄN VĂN THỜI (Ba)
12 tháng 09 1972 (Nhầm ngày mùng Năm tháng Tám năm Nhâm Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 128 ngày ứng với ngày 11 tháng 09 năm 2021)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Chị em
Chị em
Bản thân